Sedembolestná Panna Mária sa patrónkou Slovenska stala pred 95 rokmi

Bratislava 22. apríla (TK KBS) V piatok 22. apríla si pripomenieme 95. výročie vyhlásenia Sedembolestnej Panny Márie za patrónku Slovenska. Stala sa tak dekrétom pápeža Pia XI. Celebre apud slovacam gentem. Slováci už oddávna prechovávali úctu a dôveru k Božej Matke Sedembolestnej.

Svätá stolica vyhovela žiadosti predloženej v mene Slovákov prostredníctvom arcipastierov Slovenska a Sedembolestnú Pannu Máriu vyhlásila za patrónku Slovenska dekrétom z 22. apríla 1927. Dvadsiateho prvého až dvadsiateho druhého mája v roku 1927 bola ďakovná púť za vyhlásenie patrónky Slovenska. Prišlo približne štyridsaťtisíc veriacich s vyše sto kňazmi.

Dvadsiateho druhého apríla v roku 1990 – na šesťdesiatetretie výročie vyhlásenia Sedembolestnej Panny Márie za patrónku Slovenska – vo vrtuľníku preletel nad šaštínskou národnou bazilikou svätý Ján Pavol II, z Velehradu letiaci do Bratislavy na svoju prvú pastoračnú návštevu Slovenska.

Prvé chrámy zasvätené práve Panne Márii sa začali objavovať na našom území po roku 1250, po odchode Tatárov. Približne tri desaťročia predtým vznikla vo Florencii rehoľa servítov, ktorá sa venovala úcte k Sedembolestnej Panny Márie a táto úcta prenikla aj na naše územie. Úcta k Sedembolestnej Panne Márii u Slovákov sa začala prijatím kresťanstva od vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda.

Národná svätyňa Bazilika Sedembolestnej Panny Márie je súčasťou rímskokatolíckej farnosti v Šaštíne, ktorú spravuje rehoľa Pavlínov. Na dlhú históriu v Šaštíne nadväzujú viacerými púťami, v septembri sa na mieste koná celonárodná mariánska púť.

Tradícia úcty k Sedembolestnej Panne Márie je však na Slovensku najviac zviazaná so Šaštínom, kde sa nachádza milostivá socha Sedembolestnej Panny Márie z roku 1564. Dala ju vyhotoviť nábožná grófka Angelika Coborová-Bakičová, veľká ctiteľka Bolestnej Panny Márie. Uložila ju do kaplnky, ktorá dodnes stojí vedľa národnej baziliky.

Spolu s obyvateľmi Šaštína a okolitých osád prichádzala prosiť, aby Sedembolestná ochránila tento kraj pred Turkami. V roku 1744 bol v Šaštíne dokončený chrám Sedembolestnej Panny Márie, ktorý je dnes národnou svätyňou a sa stal sa jedným z najvýznamnejších a najväčších mariánskych pútnych miest na Slovensku. Pápež Pius VII. rozšíril sviatok Sedembolestnej na celú Katolícku cirkev.

Na Slovensku je viac ako 1200 kostolov či chrámov zasvätených Panne Márii, z toho okolo 200 Sedem bolestnej Panne Márii vrátane národnej svätyne v Šaštíne, ktorú v roku 1964 pápež Pavol VI. vyhlásil za Baziliku minor.

Zdroj: www.tkkbs.sk

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár