Pútnici z Trnavy prišli pešo na národnú púť do Šaštína

14. septembra sa uskutočnila pešia púť do národnej Baziliky Sedembolestnej Panny Márie do Šaštína. O peších pútnikov sa po duchovnej stránke staral páter Gregor Oskwarek, OSPPE, kaplán v pavlínskej farnosti v Trnave na Tulipáne. Púť sa začala svätou omšou v pavlínskom Kostole svätého Jozefa. Počas homílie hlavný celebrant povzbudzoval zvlášť pútnikov, aby čerpali vzor od Panny Márie, ktorá po zvestovaní vykročila na cestu za svojou príbuznou Alžbetou, aby boli svojím putovaním svedkami Ježiša Krista, zároveň aby do života ľudí, s ktorými sa stretnú, vnášali Boží pokoj. Hlavným úmyslom tohtoročnej púte bola túžba po tom, aby bol život nenarodených detí chránený a ničím neohrozený.

Po svätej omši vykročili pútnici na cestu. Ich prvé kroky viedli do Baziliky svätého Mikuláša, kde sa pred obrazom Panny Márie Trnavskej zverili pod jej ochranu. Neskôr sa zastavili pred sochou svätého pápeža Jána Pavla Druhého, ktorá sa nachádza pred katedrálnym Chrámom svätého Jána Krstiteľa, aby pútnikov duchovne sprevádzal.

Po krátkej modlitbe zahájili pútnickú cestu, ktorá viedla cez Zvončín, Suchú nad Parnou, Košolnú, Dolné a Horné Orešany až po cieľ prvého dňa putovania, ktorým bol kultúrny dom v Smolenickej Novej Vsi. Pútnici mali veľkú podporu aj v ľuďoch, ktorí boli veľmi otvorení a podporovali ich nielen dobrým slovom, ale aj chutným občerstvením.

Počas druhého dňa viedla púť od Smolenickej Novej Vsi smerom na Jahodník, následne okolo jaskyne Driny cez Malé Karpaty až do Plaveckého Mikuláša, kde sa na námestí v krásnej Kaplnke svätého Floriána slávila svätá omša. Hlavným celebrantom bol páter Gregor a koncelebrantom aj kazateľom bol veľadôstojný pán Peter, miestny farár. Po svätej omši pozvali miestne gazdinky pútnikov na malé občerstvenie.

Ďalšia časť cesty viedla cez vojenskú strelnicu smerom na Lakšársku Novú Ves, kde pútnikov s radosťou a s otvoreným srdcom prijal pán dekan Ladislav Labo, miestny farár. Po občerstvení sa skupina presunula do kaplnky, kde pán dekan putujúcich povzbudil v ďalšej ceste púte a udelil im požehnanie so Sviatosťou oltárnou.

Povzbudení na tele i na duši vykročili na poslednú etapu púte, ktorá viedla lesnou cestou k cieľu putovania – do Šaštína. Krásnym okamihom bola chvíľa, keď putujúci vystúpili z lesa a pred očami sa im ukázali charakteristické veže šaštínskej baziliky. V tejto chvíli sa poklonili Panne Márii, poďakovali sa Pánu Bohu za to, že mohli kráčať touto pútnickou cestou, prosili o odpustenie hriechov, ktoré spáchali tak voči Bohu, ako aj voči blížnym, a odovzdali si znak pokoja. K Sedembolestnej Panne Márii chceli pristúpiť zmierení s Bohom aj s blížnymi. Od tejto chvíle už so spevom na perách prechádzali poslednou etapou, šastínskymi ulicami, až do momentu, keď s radosťou v srdci vstúpili do šaštínskej baziliky a poklonili sa Sedembolestnej Panne Márii. Všetkých pútnikov privítal páter Martin Lehončák, OSPPE, predstavený pavlínskej komunity v Šaštíne a miestny farár. Pútnici sa zúčastnili na Modlitbe za Slovensko, ako aj posvätného ruženca.

Vyvrcholením púte bola účasť na slávnostnej svätej omši, ktorej predsedal Viliam Judák, nitriansky diecézny biskup.

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár