Púť v Šaštíne – opatrenia

Situácia spojená so šírením vírusu COVID19, žiaľ, zasiahla aj oslavy našej Sedembolestnej Matky. Na základe rozhodnutia KBS všetky púte v tomto roku, a teda aj púť k Sedembolestnej Panne Márii v Šaštíne, budú na farskej úrovni.

Nakoľko chceme dodržať všetky protiepidemiologické opatrenia (plné znenie TU), prinášame niekoľko informácií pre pútnikov, ktorí sa rozhodnú navštíviť našu Národnú svätyňu v týchto sviatočných dňoch:

  1. Prosíme neorganizovať hromadné púte či zájazdy. Farnostiam a spoločenstvám odporúčame zorganizovať si púť v inom termíne, len pre danú skupinu. Podrobnosti je možné dohodnúť na našom infocentre.
  2. Odporúčame zvážiť prítomnosť osôb starších, trpiacich na chronické ochorenia, s oslabenou imunitou alebo osoby iných rizikových skupín.
  3. Z hromadných podujatí sú absolútne vylúčené osoby so zvýšenou telesnou teplotou, respiračnými ochoreniami alebo inými príznakmi choroby.
  4. Dýchacie cesty je potrebné mať prekryté rúškom alebo šatkou.
  5. Pred vstupom do baziliky alebo sektoru je potrebné vykonať dezinfekciu rúk.
  6. Hlavná svätá omša bude slávená v bazilike, do ktorej bude umožnený vstup iba obmedzenému počtu pútnikov. Prosíme, aby ste to v pokoji prijali a rešpektovali.
  7. V parku pred bazilikou budú vytvorené sektory pre cca 1 000 ľudí. Vstup do sektorov bude možný len cez vyznačené vchody. Po naplnení kapacity nebude možné do sektorov vpustiť ďalšie osoby.
  8. Pomedzi jednotlivé body programu budeme zabezpečovať vetranie a dezinfekciu kontaktných plôch. V niektorých prípadoch bude potrebné na krátku chvíľu opustiť priestory. Prosíme o rešpektovanie a dodržanie pokynov usporiadateľov.

Za pochopenie vopred ďakujeme!

Zdroj: www.bazilika.sk

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár