Prijatie nových členov do Bratstva Anjelov Strážnych.

Druhý deň mesiaca október je pre náš pavlínsky rád veľmi výnimočný. V tento deň prežívame Sviatok anjelov strážcov.

V tridsiatom druhom článku pavlínskych konštitúcií sa píše, že otcovia pavlíni majú okrem mariánskeho kultu rozvíjať a udržiavať aj zbožnú úctu k svätým anjelom. S veľkou dôverou sa k svätým anjelom na púšti utiekal a prosil ich o pomoc a ochranu už sv. Pavol Prvý Pustovník. Rád pavlínov toto duchovné dedičstvo prijal a od samého počiatku svojho vzniku vzdával anjelom strážcom úctu.

Pavlíni túto úctu k anjelom strážcom šírili prostredníctvom bratstva anjelov strážcov. Cirkevné dejiny uvádzajú, že pápež Urban VIII. bulou In supremo Apostolicae dignitatis culmine, vydanou 30. augusta 1624 v Ríme, dovolil generálovi a provinciálom pavlínov zakladať so súhlasom miestneho ordinára pre všetkých veriacich pri ich kostoloch bratstvá sv. anjelov strážcov (AJGD 142).

Takéto bratstvo anjelov strážcov existuje aj pri našich pavlínskych kláštoroch v Trnave, Topoľčanoch a vo Vranove nad Topľou.

V tento patronátny deň uskutočni sa prijatie nových členov do bratstva. V Trnave sa táto udalosť uskutočni v nedeľu 2. Októbra pri sv. omši o 10:00 hod. vo farskom kostole Božského Srdca Ježišovho, a v pavlínskom kostole sv. Jozefa o 9:00 hod. V Topoľčanoch bude to pri svätej omši o 9:00 h vo farskom kostole.

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár