Prijatie nových členov do Bratstva Anjelov Strážcov v Trnave

Foto: Gregor O.

V nedeľu 2. októbra sme si v našom pavlínskom ráde zvlášť uctili anjelov strážnych.   V tridsiatom druhom článku pavlínskych konštitúcií sa píše, že otcovia pavlíni majú okrem mariánskeho kultu rozvíjať a udržiavať aj zbožnú úctu k svätým anjelom.              S veľkou dôverou sa k svätým anjelom na púšti utiekal a prosil ich o pomoc a ochranu už sv. Pavol Prvý Pustovník. Rád pavlínov toto duchovné dedičstvo prijal a od samého počiatku svojho vzniku vzdával anjelom strážcom úctu.

Pri našich pavlínskych kláštoroch existuje bratstvo anjelov strážnych. Práve dnes, keď si  na nich spomíname, sa v našom pavlínskom Chráme sv. Jozefa v Trnave uskutočnilo prijatie nových členov do bratstva. Slávnosti predsedal P. Gregor Wach, OSPPE, moderátor bratstva na Slovensku.

Na začiatku sv. omše pozdravil hlavný celebrant  všetkých prítomných a zvlášť členov bratstva anjelov strážcov. Následne vyzval, aby predstúpili ti, ktorí chcú vstúpiť do bratstva. Každý nový člen predniesol tieto slová odovzdania: „Ja (meno) si od dnešného dňa beriem teba, svätý anjel strážca, za svojho patróna a osobitného opatrovníka. Prosím ťa, aby si ma sprevádzal vo všetkých mojich potrebách, aby si ma v hodine smrti ochránil pred nástrahami zlého ducha a odovzdal do Božích rúk pre večný život.“ Zavŕšením tohto obradu boli slová hlavného celebranta, ktorý oznámil, že kandidáti sú prijatí do bratstva a že majú podiel na všetkých jeho duchovných dobrách.

P. Gregor počas homílie upriamil veriacich na anjela strážcu ako na sprievodcu              po našej životnej ceste, ktorému sme povinní prejaviť dôveru a odovzdanosť. On je naším dobrým radcom, ktorý nás nikdy neopustí.

V závere sv. omše celebrant vysvetlil veriacim, čo je úlohou bratstva anjelov strážnych, a zároveň spomenul, že ďalšia možnosť vstúpenia do bratstva bude 15. januára na sviatok sv. Pavla Prvého Pustovníka.

Autor: P. Gregor Oskwarek OSPPE

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár