Prijatie nových členov do bratstva Anjelov strážcov

Dňa 2. októbra sa v našich pavlínskych kláštoroch  uskutočnil slávnostný zápis členov do bratstva Svätých anjelov strážcov. Slávnostný obrad v Trnave aj v Topoľčanoch vykonal promótor bratstva na Slovensku p. Grzegorz Wach OSPPE, vo Vranove nad Topľou p. Martin Lehončák OSPPE, provinciál aj protektor bratstva. Počas kázne prítomných oboznámili:
– s podstatou a činnosťou BAS,
– s povinnosťami členov,
– s privilégiami a duchovnými dobrami.

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár