Pešia púť 2021 z Vranova nad Topľou do Čenstochovej – 5. deň

   Drahí pútnici,
ešte sme na púti nespievali „nech padá dážď“, a asi aj viete prečo 😃 … Pomimo všetkých prekvapení ideme ďalej, hoc v malom počte, čomu sa mnohí náramne čudujú, ale všetkých upevňujeme, že sa to zmení.

   Nepredpokladané udalosti vidíme aj v živote svätého Jozefa, ktorý zostal verný aj napriek tomu, že často nerozumel, prečo sa veci vyvíjajú nie vždy podľa jeho predstáv. Sám Pán ho učil ako má hľadieť na Božieho Syna, ktorý sa rodí ako človek v studenej jaskyni, žil ako obyčajné dieťa a dorastal ako obyčajný mládenec. Akú vieru musel mať, ako veľmi načúvať Božiemu hlasu, aby prijal a aspoň trochu porozumel, že to, čo sa zdá zvyčajné, kryje nadzvyčajnosť. Tak to bolo aj v živote svätého Petra, ktorý v dnešnom Evanjeliu napomínal samého Pána Ježiša, keďže nerozumel Jeho cestám. My tiež často nerozumieme, nechápeme, prečo nás stretávajú také a nie iné udalosti, také a nie iné skúsenosti. Skúsme naslúchať Božiemu Slovu a s dôverou sa odovzdajme Jeho prozreteľnej láske, stojí to za to.

Vaši pútnici.

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár