Pešia púť 2021 z Vranova nad Topľou do Čenstochovej – 2. deň

  Pozdravujeme milí pútnici, ktorí s nami duchovne putujete tam, kde práve ste 🙂. 
Dnes sme prekonali druhý deň našej púte a dorazili sme do nášho malého cieľa, Bardejova.

Počasie nebolo až tak veľmi námahavé ako včera, keďže ani žiadne poriadne lejaky, ani bahnisté tobogány neobohacovali naše cesty. Dnes sme, okrem iného, zakusovali aj to, aký je Pán dobrý, skrze starostlivé ruky všetkých, ktorí sa o nás dobrotivo starali.

   Sme vďační aj za duchovný pokrm Božieho Slova, ktoré nám dnes odhaľovalo ďalšie tajomstvo svätého Jozefa – načúvanie Božiemu hlasu. Dozvedeli sme sa, že najprv máme počúvať Boží hlas, nechať sa obdarovať Pánom a potom odpovedať Ježišovi láskou, z ktorej vyrastajú dobré skutky. Povzbudzujeme všetkých, aby skúsili  svoje uši približovať k Ježišovmu Srdcu, keďže On k nám prehovára vo všetkých chvíľach aj okolnostiach nášho života a chce s nami nadviazať rozhovor plný slobody a lásky. Najlepším vzorom aj učiteľkou je Panna Mária. Majme upriamený zrak na Jozefa a Máriu, ktorí v bežných udalostiach svojho života stále strážili svoju pozornosť, ktorá sa upierała k ich synovi, Ježišovi Kristovi.


 Pozdravujú Vás vaši pútnici.

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár