Prijatie nových členov do bratstva Anjelov strážcov

Dňa 2. októbra sa v našich pavlínskych kláštoroch  uskutočnil slávnostný zápis členov do bratstva Svätých anjelov strážcov. Pokračovať v čítaní

Publikované v Nezaradené | Vložiť komentár

List promotóra bratstva Anjelov strážcov na Sviatok anjelov strážcov 2. 10. 2016

bas

Drahí bratia a sestry, členovia Bratstva svätých anjelov strážcov!
Pri príležitosti Sviatku anjelov strážcov, ktorý oslávime dňa 2. októbra 2016 sa na Vás opäť obraciam listom. Sviatok anjelov strážcov je dňom, keďprijímame nových členov do bratstva, ale zároveň je aj jedným zo štyroch dní, keďčlenovia bratstva za splnenia zvyčajných podmienok môžu získať úplné odpustky. Pokračovať v čítaní

Publikované v Nezaradené | Vložiť komentár

Slávnostné otvorenie akademického roku 2016/2017 v našom kňazskom seminári

 

Dňa 1. októbra sa v našom kňazskom seminári v Krakove uskutočnilo slávnostné otvorenie akademického roku 2016/2017.

Pokračovať v čítaní

Publikované v Nezaradené | Vložiť komentár

Poďakovanie za úrodu vo Vranove nad Topľou

Tradične aj tento rok veriaci našej farnosti Vranov nad Topľou urobili výzdobu z jesenných plodov pri bočnom oltári sv. Pavla prvého pustovníka v našej bazilike, ktorá vyvrcholila
modlitbou poďakovania za tohtoročnú úrodu. Pokračovať v čítaní

Publikované v Nezaradené | Vložiť komentár

Výročie posviacky Baziliky minor Narodenia Panny Márie Vo Vranove nad Topľou

Mesiac september je pre našu baziliku minor výnimočný z dvoch dôvodov. Prvým dôvodom je odpustová slávnosť, ktorú slávime pri príležitosti Sviatku Narodenia Panny Márie na začiatku septembra, a druhým dôvodom je výročie posviacky baziliky. Tento rok pripadla táto udalosť na stredu 21. septembra.

Pokračovať v čítaní

Publikované v Nezaradené | Vložiť komentár