Odpustová slávnosť sv. Pavla, prvého pustovníka 2020 vo Vranove nad Topľou

  Tak, ako každý rok pri príležitosti sviatku sv. Pavla, prvého pustovníka, tak aj tento rok sa konala v našej bazilike odpustová slávnosť. Samotný sviatok síce pripadol na stredu (15.1.), ale slávnostná sv. omša sa konala v túto nedeľu (12.1.).   

    Všetkých prítomných privítal o. Rastislav Ivanecký OSPPE, farár a rektor baziliky. Spolu s ním v koncelebre boli pavlínski spolubratia pracujúci v našej farnosti: o. Leander Pietras OSPPE, o. Kazimír Kogut OSPPE, o. Konrád Blicharski OSPPE a o. Martin Gajarský OSPPE.
   Hlavným celebrantom a zároveň kazateľom bol vdp. Prof. PhDr. ThDr. Peter Zubko, PhD., rodák z Nižného Hrabovca.  Vo svojej homílii poukázal, okrem iného na to, že zmyslom každého ľudského kríža je lepšie primknutie sa k Bohu. Každý kríž, ktorý postihne človeka  (nešťastie už v akejkoľvek podobe), sa môže stať prínosom pre daného človeka. Lebo vďaka tomuto krížu, si začne vážiť mnoho vecí, ktoré predtým bral za samozrejmosť. Vďaka krížu si každý človek môže vo svojej duši, usporiadať hierarchicky, čo je v živote hlavné, čo je podstatné, čo je menej podstatné a čo je úplne „smiešne“.  Vo svojej duši sa človek každý deň slobodne rozhodne, či chce byť pánom svojho života on sám, alebo sa rozhodne, že tým Pánom v jeho duši bude Boh. Podľa našich skutkov vidno, ako sa rozhodujeme dennodenne. Na toto rozhodovanie každý človek dostal do daru celý svoj život. Jeden život.  Sv. Pavol, prvý pustovník, sa vo svojom živote vzdal spravodlivého (z ľudského pohľadu) boja o majetok a vybral si život, v ktorom sa úplne primkol k Bohu, čomu prinieslo  večnú slávu v nebi.   Toto  je aj odkaz tohto dávneho svätca pre dnešných ľudí.  
   Sv. omšu svojím spevom spestril farský zbor Lumen. Na záver sv. omše v mene veriacich vzácnemu hosťovi poďakovala Anička M. Poďakovanie bolo vyslovené aj prítomným otcom pavlínom, pretože tento deň je zároveň ich sviatkom pretože je to  patriarcha pavlínskeho rádu. Na znak poďakovania za ich neúnavnú prácu na duchovnom poli v našej farnosti, každý z nich obdŕžal červenú ružu. Po odspievaní pápežskej hymny mali možnosť veriaci uctiť si ešte relikvie sv. Pavla prvého pustovníka a pri východoch z baziliky boli rozdávané datle, ako symbol púšte, v ktorej strávil spomínaný svätec,  takmer 90 rokov.

zdroj: www.bazilikavranov.sk

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár