Národný týždeň manželstva v Topoľčanoch

Aj v tomto roku sa pátri pavlíni a farnosť Topoľčany sv. Gorazda zapojila do slávenia Národného týždňa manželstva.

V stredu 16. februára jednu hodinu zo svojho večera so začiatkom o 18:30 h strávili manželia pred sviatostným Kristom v eucharistii. Modlitba  prosieb, vďaky a odprosenia bola sprevádzaná hrou  na gitare a spevom pátra Miroslava. Manželia vytrvali aj v 20 minútovom načúvaní v tichu  Srdcu Pána Ježiša. Adorácia bola zakončená  individuálnym sviatostným požehnaním manželských párov alebo aj jednotlivých manželov.

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár