JEDINEČNÝ CINTORÍN NA JASNEJ HORE V ČENSTOCHOVEJ – HISTORICKÉ KRYPTY OTVORENÉ PRE PUTNIKOV

Foto: www.jasnagora.com

November je jediným mesiacom v roku, v ktorom môžu pútnici a turisti navštíviť jedno z najstarších miest vo svätyni: krypty zo 17. storočia v suteréne Kaplnky Panny Márie Čenstochovskej. Vo výklenkoch vytesaných do skaly boli  v 36 hrobkách po šesť storočí pochovávaní otcovia a bratia pavlíni. „Krypta je turistickou atrakciou, ale musíme si uvedomiť, že je to predovšetkým miesto odpočinku zosnulých a našich modlitieb,“ pripomína P. Michal Bortnik, OSPPE, hovorca Jasnej Hory.

V krypte pred vchodom je oltár, kde kňazi slúžia sväté omše za zosnulých najmä v prvých novembrových dňoch.

Foto: www.jasnagora.com

Okolo oltára sú umiestnené urny s menami a priezviskami pavlínskych mníchov. Mnísi, ktorí žili podľa prísnej reguly sv. Augustína, zachovávali až do minulého storočia zvláštny typ pochovávania – zbavený  zemských náhrobkov. Zosnulého uložili do skromnej drevenej rakvy v kostole, aby sa s ním bolo možné rozlúčiť a osláviť spomienkovú slávnosť, a potom telo preniesli do podzemia, kde ho položili na dosku s kameňom pod hlavou a zamurovali vo výklenkoch. Asi po sto rokoch boli priehlbiny vyprázdnené a popol nasypaný do špeciálnych urien.

Pred oltárom v krypte môžete vidieť dlhú dosku, ktorá zakrýva hrobku. Telesné pozostatky zosnulých, ktorí tu boli pochovaní, boli zhromaždené z rôznych miest Jasnej Hory a tu ich 13. októbra 1836 slávnostne uložili do spoločného hrobu.

Foto: www.jasnagora.com

Na stene pred vchodom do tohto unikátneho cintorína je pamätná tabuľa so zoznamom pochovaných mníchov. V krypte sú pochovaní napr. generálni predstavení pavlínskeho rádu.

Je medzi nimi aj P. Pius Przeździecki, OSPPE, neochvejný voči cárskym úradom, ktorý bol týmito úradmi trikrát odvezený z Jasnej Hory, napr. v roku 1895 za príslušnosť k tajnému zväzu kňazov, ktorí absolvovali Petrohradskú duchovnú akadémiu. Ďalším generálom je P. Piotr Markiewicz, OSPPE, ktorého pokladali za vynikajúceho kazateľa a sociálneho aktivistu činného vo väčšine akcií, ktoré podnikla mestská a diecézna rada v Čenstochovej najmä v oblasti vzdelávania a charity, ako aj v starostlivosti o pútnikov.

V krypte odpočíva aj P. Alojzy Wrzalik, OSPPE, ktorý bol generálom otcov pavlínov v najťažších časoch pre Poliakov, a to počas komunistického prenasledovania v 50. rokoch, a zastal sa väzneného prímasa Wyszyńského.

Sú tam pochovaní aj priori Jasnej Góry: P. Kajetan Raczyński, OSPPE, statočný obranca Jasnej Hory najmä v období stalinizmu, neoblomný voči komunistickým úradom, týmito úradmi v rokoch 1950 a 1952 prenasledovaný a väznený; P. Norbert Motylewski, OSPPE, nezlomný pred druhou svetovou vojnou; P. Polikarp Rawicki, OSPPE, mních, profesor tajného učenia, ktorý počas druhej svetovej vojny zachránil životy mnohých ľudí vrátane Židov pracujúcich v hnutí odporu.

Foto: www.jasnagora.com

Jasnohorské katakomby v Kaplnke Panny Márie zostanú otvorené do konca novembra.

Zdroj: www.jasnagora.com

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár