Gaudeamus igitur – inaugurácia akademického roka v našom pavlínskom seminári v Krakove

V piatok 1. októbra sa v našom pavlínskom seminári v Krakove začal nový akademický rok 2021/2022.

O 9.00 hod sa začala sv. omša , ktorej predsedal P. Arnold Chprapkowski OSPPE, generálny predstavený nášho rádu. Kazateľom bol P. Piotr Łoza OSPPE, člen generálnej rady nášho pavlínskeho rádu. Vo svojej homílii pripomínal, že  nový akademický rok je Božím darom a časom  pôsobenia Ducha Svätého, ktorý nás premieňa, aby sme boli ešte viac Kristovi. Túto milosť môžeme prijať a spolupracovať s ňou, alebo ju zahodiť a premárniť.

Druhá časť inaugurácie sa uskutočnila v aule pavlínskeho seminára. Po speve Gaudeamus igitur  všetkých zhromaždených privítal P. Mariusz Tabulski OSPPE, rektor pavlínskeho seminára. Následne  si všetci zúčastnení vypočuli prednášku vdp. Slavomíra Soczyńského SDS z Pápežskej univerzity          sv. Jána Pavla Druhého v Krakove, ktorý vo svojej prednáške poukazoval na to, ako moderná digitalizácia vplýva na život človeka a ozrejmil jej dobré aj zlé stránky.

Po prednáške sa prihovoril generálny predstavený nášho rádu, ktorý tiež vykonal akt imatrikulácie prvého ročníka našich bohoslovcov.

Našim bohoslovcom vyprosujeme v novom akademickom roku veľa Božích milostí. Nech ich Duch Svätý vedie na ceste ku kňazstvu. 

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár