Deviatnik pred Slávnosťou Nepoškvrneného počatia Panny Márie v Krakove

sem

V utorok, 28.11. sme v pavlínskom seminári v Krakove začali modlitbovú prípravu pred Slávnosťou Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Každý deň, pred večernou Svätou Omšou, rôzne spoločenstvá, ktoré sa stretávajú pri našej Bazilike, pripravujú zamyslenia a modlitby k našej nebeskej Matke. Prvý deň deviatnika viedlo Bratstvo Anjelov Strážcov, v stredu sme zaspievali Loretánske Litánie podľa starých pavlínskych melódií, vo štvrtok bratia bohoslovci z prvého ročníka pripravili ružencové zamyslenia a v piatok sme modlitbou chvál, ktorú pripravila bohoslovecká skupina Vox eremi, oslávili Boha za to, že nám dal Máriu za Matku a Ochrankyňu. V sobotu sa spolu s nami modlili peší pútnici z Krakova –Skalky do Čenstochovej a v nedeľu sme oslavovali Boha slávnostnými vešperami. V pondelok v modlitbovej príprave pokračovali členovia spoločenstva rodín Betelevo, ktorí svoje zamyslenia a modlitby podkreslili peknou hrou a spevom. V predposledný deň deviatnika, v utorok, zaspievame Akatist k Preblahoslavenej Panne Márii a prípravu na slávnosť Jej Nepoškvrneného počatia zakončíme slávnostnými vešperami v stredu, 7.12. Od nedele do utorka prebieha v Bazilike na Skalke adventová duchovná obnova, ktorú vedie p. Piotr Łoza, sócius, pre bohoslavcov a pátrov z kláštoru na Skalke budú v stredu, 7.12., jednodňové duchovné cvičenia, ktoré pripraví p. Michal Legan, z Jasnej Hory.

Juraj Tirpák OSPPE

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár