Deviatnik pred odpustovou slávnosťou – Druhý deň 2.9.2017

Hlavným celebrantom večernej sv. omše bol rodák z Vranova nad Topľou vdp. Martin Telepún, farár v Hanušovciach nad Topľou. Spolu s ním v koncelebre boli o. Rastislav Ivanecký OSPPE, farár a rektor baziliky a diakon Horvát, vypomáhajúci v Hanušovciach.

Vo svojej homílii o. Martin okrem iného poukázal na život v pravde, podľa vzoru nebeskej Matky. V príkladoch zo života poukázal na aká je nevyhnutne dôležitá prítomnosť matky pri výchove dieťaťa. Opäť na záver po požehnaní všetci zhromaždení zaspievali Novénu k Panne Márii Vranovskej.

Veronika F.

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár