Akt zverenia sa žien Panne Márii v Čenstochovej

Dnes na Jasnej Hore v Čenstochovej zaznel akt zverenia sa všetkých žien Panne Márii v poľskom, ako aj v ukrajinskom jazyku. Panne Márii z Jasnej Hory boli zverené najmä ženy z vojnových oblastí, trpiace matky chrániace svoje deti pred vojnou, oplakávajúce svojich blízkych, pečúce chlieb a obväzujúce rany. Na modlitbe sa zúčastnili zástupkyne ukrajinských matiek, ktoré našli spolu so svojimi deťmi útočisko v Čenstochovej. Deň žien u najkrajšej ženy ukonila jasnohorská pobožnosť o 21. hodine.

Naša Matka a Kráľovná! Matka Božia z Jasnej Hory!

Zverujeme Ti všetky ženy, najmä naše sestry z Ukrajiny, ktoré dnes zažívajú krutosť vojny, strach,  strach o životy svojich blízkych, o životy detí.

Buď ich pomocou a obranou!

Matka, ktorá si utiekla s rodinou pred krutým Herodesom do Egypta, ty, ktorá vieš, čo to znamená byť utečencom. Buď so všetkými matkami utekajúcimi pred vojnou.

Posilni tie, ktoré bojujú za obranu svojej vlasti, a tie, ktoré boli nútené utiecť, aby ochránili svoje deti.

Matka, zostaň s tými, ktoré už stratili svojich blízkych, a pre tie, čo zomreli, vypros u svojho Syna večný život.

Prosíme o pomoc pre Ukrajinu.

Mária! Požehnaj všetkých, ktorí pomáhajú, prijímajú, súcitia.

Prosíme ťa, Matka, aby ženám v Poľsku nikdy nedošla otvorenosť voči potrebám ich blížnych a aby sme vždy dokázali strážiť každý život, aj ten najmenší, najbezbrannejší, počatý pod srdcom.

Zdroj: www.jasnagora.pl
Preklad: P. Gregor Oskwarek OSPPE

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár